Referencie

Prekladateľstvo
Technická univerzita v Košiciach
Technická univerzita v Bratislave
SunGard System Access ( Slovakia ) spol. s r.o.
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o.
ZEDA BETON a.s.
a rôzne iné firmy a súkromné osoby

Web
www.chatavaltierka.sk
www.vodaprojekty.sk
rafael.tym.sk

DTP, jazyková korektúra a vydavateľstvo
Rafael Szabó: Spomienky na lásku / 2013
Rafael Szabó: Bebekova skaza / 2012
Rafael Szabó: Poslední Dolinári - Die letzten Gründler / 2011
Rafael Szabó: Medená troska - Od chladného kameňa k umeniu / 2009
Rafael Szabó: Kino Apollo – Prvé a posledné filmové predstavenie / 2008
Rafael Szabó: Slávnostné Bohoslužby a posledná figurálna omša v Smolníku / 2007

Ozvučenie:
Slávnosť pri príležitosti 5. výročia založenia EMŠ Muškátová / 2011
OZ KAIROS - Národný Týždeň Manželstva / 2011
Detská olympiáda EMŠ Muškátová / 2010
Detská olympiáda EMŠ Muškátová / 2009