Ponuka služieb

Prekladateľstvo, jazykové služby

  • PREKLAD všeobecného a odborného technického a ekonomického textu z / do angličtiny (jazyková úroveň C1)
  • PROOFREADING, čiže predpublikačné jazykové korektúry slovenského a anglického textu

Kultúrno-mediálna kreatívna produkcia

  • DTP, grafická úprava tlačovín, plagátov, brožúr i kníh
  • nekomerčné knižné vydavateľstvo
  • predaj a distribúcia kníh