Cenník našich služieb

[Upozornenie: Firma nie je platcom DPH]

!!! Pri zadávaní zákaziek nezabudnite využiť naše aktuálne akciové ponuky.


Prekladateľské služby, lokalizácie - všeobecný text
Slovenčina -> Angličtina .. 5 Eur / Normostrana
Angličtina -> Slovenčina .. 4 Eur / Normostrana

Prekladateľské služby, lokalizácie - odborný text - všetky odbory
Slovenčina -> Angličtina .. 8 Eur / Normostrana
Angličtina -> Slovenčina .. 7 Eur / Normostrana

Normostrana = 1800 znakov, v zdrojovom jazyku. To vám umožňuje pomerne presne odhadnúť si cenu prekladu vopred.
Expresný preklad .. do 24 hodín.. plus 40%

Predpublikačné jazykové korektúry
Korektúra anglického textu .. 2,50 Eur / Normostrana
Korektúra slovenského textu .. 1,50 Eur / Normostrana

Knižné služby a DTP
Cena na základe konkrétnych parametrov projektu a dohody so zadávateľom projektu.

Predaj kníh
Náš eshop s knihami, ktoré si môžete u nás zakúpiť, nájdete tu: eshop.victorystudio.sk.